Manager : Gustav Guardiano Reynaldi T

Vice Manager : Kezia Diradoti

Staff :

Lorentius Haryo Setyandaru
Ikhyari Fatuti Nurudin
Adisha Ayunanda
Talitha Sapphira Zada
Kamilla Intan Safitri
Radifan Rachmadian

Internship :

Nur M Muzakky
Adam Ramdhani
Qintara Qanitan
Dhonny Faiz Akbar
Haifa Ayu